CAPACITY BUILDING COORDINATOR

Polish Humanitarian Action - Polska Akcja Humanitarna

Lokalizacja: Warszawa

Do Twoich zadań należeć będzie:

 • Identyfikacja potrzeb szkoleniowych, przeprowadzanie i przygotowywanie szkoleń oraz materiałów szkoleniowych na temat zasad, standardów i norm humanitarnych, współpracy rozwojowej;
 • Współpraca z organizacjami partnerskimi PAH w celu podnoszenia ich kompetencji technicznych i usprawnień proceduralnych w zakresie zarządzania cyklem projektu, zasobami ludzkimi, zarządzania finansowego, administracyjnego oraz logistycznego.
 • We współpracy z działem Compliance, stworzenie planu ciągłego rozwoju potencjału partnerów implementujących działania finansowane przez PAH;
 • Wspieranie organizacji partnerskich PAH w wypracowaniu procedur oraz polityk mających na celu zapobieganie nadużyciom w organizacji oraz ochronę praw osób narażonych na nadużycia, przejrzystość procedur i zapobieganie korupcji;
 • Utrzymywanie stałych kontaktów z organizacjami partnerskimi, nawiązywanie kontaktów z nowymi organizacjami, tworzenie i pogłębianie partnerstw z organizacjami pozarządowymi;
 • Wsparcie w przeprowadzaniu assessmentów, przygotowywaniu i wdrażaniu nowych procedur i standardów.
 • Koordynacja logistyczno-administracyjna szkoleń dla organizacji partnerskich;

Szukamy właśnie Ciebie, jeśli:

 • Posiadasz minimum 3-letnie doświadczenie w sektorze humanitarnym, rozwojowym lub pomocy społecznej oraz doświadczenie we współpracy z partnerami;
 • Masz doświadczenie trenerskie oraz praktyczną znajomość wykorzystania metod partycypacyjnych i aktywizujących;
 • Posługujesz się językiem polskim i angielskim na poziomie zaawansowanym (C1);
 • Posiadasz wysoko rozwinięte kompetencje interpersonalne i międzykulturowe;
 • Jesteś gotowy/a do wyjazdów służbowych na terenie Polski (około 30% czasu pracy)
 • Posiadasz wyższe wykształcenie (preferowane kierunki: pedagogika, pomoc humanitarna, development studies, socjologia, nauki społeczne).

To oferujemy:

 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;
 • Pracę w organizacji pożytku publicznego cieszącej się bardzo wysokim zaufaniem społecznym i udokumentowaną historią efektywnych działań pomocowych w Polsce i na świecie;
 • Pracę w środowisku międzynarodowym i międzykulturowym, w przyjaznym i otwartym zespole;
 • Możliwość rozwoju zawodowego i osobistego;
 • Elastyczny czas pracy;
 • Dodatkowe dni wolne w ciągu roku;
 • Benefity tj. prywatna opieka medyczna, karta sportowa, zniżka na studia z zakresu pomocy humanitarnej i inne.

Jeśli bliskie są Ci nasza misja i wartości, posiadasz niezbędne doświadczenie i kompetencje potrzebne na tym stanowisku i masz w sobie determinację do pomagania innym, zapraszamy Cię do złożenia aplikacji online do dnia 20 czerwca 2022 r. włącznie. Informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami oraz zastrzegamy sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia procesu rekrutacyjnego.

How to apply

Jeśli bliskie są Ci nasza misja i wartości, posiadasz niezbędne doświadczenie i kompetencje potrzebne na tym stanowisku i masz w sobie determinację do pomagania innym, zapraszamy Cię do złożenia aplikacji online do dnia 30 czerwca 2022 r. włącznie. Informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami oraz zastrzegamy sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia procesu rekrutacyjnego.