3 OLJUD Verksamhetschef

Verksamhetschef

Hyresgästföreningen

Verksamhetschef sökes

med placering i Eskilstuna

Hyresgästföreningen i regionerna Aros-Gävle och Mitt söker en verksamhetschef. Du vill arbeta i en aktiv folkrörelse som tillvaratar medlemmarnas och hyresgästers intressen i boendefrågor. Vi söker dig som har engagemang och framåtanda.

Ditt uppdrag

Du är med och driver förändringsarbetet mot Hyresgästföreningens mål att öka antal medlemmar och förtroendevalda. Du är en viktig del i vårt arbete med att utöka samverkan med våra förtroendevalda. Som ledare i förändringsarbetet skapar du förtroende genom medskapande, kommunikation och tydlighet. Du leder genom att motivera medarbetarna att våga testa nya vägar framåt. I rollen ingår ett operativt opinions- och kommunikationsuppdrag för att synliggöra Hyresgästföreningens verksamhet. Du ansvarar för att utöka nätverk och samarbeten med andra organisationer.

Verksamhetschefen i Eskilstuna är en av sju verksamhetschefer i regionerna Aros-Gävle och Mitt. I rollen ingår ett direkt arbetsledaransvar för folkrörelseutvecklare, förhandlare, projektarbetare och administratörer och därutöver ett samordningsansvar för ärendehandläggare, kommunikatörer och medlemsrekryterare placerade på kontoret i Eskilstuna och Nyköping. Du ansvarar för resultat, ledning, planering, uppföljning och den dagliga driften av verksamheten. Du ingår i regionerna Aros-Gävles och Mitts ledningsgrupp och rapporterar till regionchefen. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Din profil

  • Du är en ledare med utvecklingsdriv
  • Du är en god organisatör, strukturerad, har förmåga att prioritera, sätta mål, följa upp och ge återkoppling
  • Du har erfarenhet från ideell sektor och/eller ideellt engagemang och besitter ett genuint samhällsintresse
  • En god kommunikatör både internt och externt och besitter en mycket god samarbetsförmåga
  • Tydlig med förmåga att lyssna in och känna av människor
  • Du delar Hyresgästföreningens värdegrund
  • Du har chefserfarenhet
  • Högskoleexamen inom relevant område eller erfarenhet som bedöms likvärdig

Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med visst kvällsarbete och arbetstiden är oreglerad. Arbetsplatsen är belägen på Careliigatan 2 i Eskilstuna. Ett satellitkontor finns i Nyköping. I tjänsten ingår en del resor. Tillträdesdag enligt överenskommelse.

Vi strävar efter mångfald och välkomnar sökande oberoende av kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsvariation, sexuell läggning och ålder.

Upplysningar

Vill du veta mer om tjänsten kan du kontakta regionchef Johan Pelling, 070-975 90 19.

Facklig kontaktperson, SACO Emelie Lindström, 010-459 1504 och Handels, Marina Berg, 010-459 1513.

Ansökan

Ansökan görs via vår e-rekrytering, som du når via annonsen under lediga jobb på vår hemsida www.hyresgastforeningen.se senast den 21 januari 2024.

Hyresgästföreningen är en folkrörelse som i snart 100 år har verkat för hyresgästers intressen och rättigheter. Organisationen har idag över 500 000 medlemmar i landet och vill verka för ett boende där människor och samhälle utvecklas. Hyresgästföreningen i region Aros-Gävle omfattar länen Gävleborg, Västmanland, Uppsala samt Norrtälje kommun och region Mitt omfattar länen Södermanland, Örebro, Dalarna och Värmland. Total har de två regionerna 110 000 medlemmar och ca 130 anställda i regionen.

To apply for this job please visit www.hyresgastforeningen.se.


Job Notifications
Subscribe to receive notifications for the latest job vacancies.