Strategisch communicatieadviseur, Utrecht

  • Full Time
  • Utrecht, Utrecht, Netherlands
  • TBD USD / Year
  • FlexIntens profile
  • Job applications may no longer being accepted for this opportunity.


FlexIntens

Voor de Gemeente Utrecht is FlexIntens op zoek naar een Strategisch communicatieadviseur voor 16 tot 20 uur per week.

Korte beschrijving speelveld

De regio Utrecht is één van de meest aantrekkelijke, economisch sterke en dynamische gebieden van Nederland. De vraag naar woningen is groot, de arbeidsmarkt groeit en de druk op de leefbaarheid en bereikbaarheid neemt toe. In het programma U Ned werken het Rijk, de provincie Utrecht, de waterschappen, de gemeente Utrecht en de grotere gemeenten uit de provincie (U10) samen aan maatregelen voor de regio Utrecht op het gebied van wonen, werken, bereikbaarheid en leefbaarheid. Zo maken we gezonde groei bereikbaar! Zie voor een nadere toelichting de website van U Ned.

We zoeken een Strategisch communicatieadviseur bij U Ned. Als creatieve strateeg ben je in staat om plannen ook om te zetten in acties en middelen. De komende tijd ligt daarbij de focus op het ontwikkelen van de communicatiestrategie. Jij hebt goede ideeën over hoe we de omgevingsstrategie kunnen ondersteunen vanuit communicatie. Op welke momenten in het jaar moeten we welke partijen mee nemen en mee laten denken bij de onderzoeken die we doen, en welke communicatievorm is daarbij het handigst? Het blijft niet bij advies: je coördineert en organiseert evenementen zoals stakeholderbijeenkomsten en werkbezoeken en helpt mee bij de ter visie legging van stukken van de MIRT Verkenning OV & Wonen. Daarnaast ben je een centraal aanspreekpunt binnen het interne netwerk van communicatieadviseurs binnen alle overheden. Zo ben je bijvoorbeeld voorzitter van de Communicatiewerkgroep en versterk je dit netwerk verder om de onderlinge samenwerking te bevorderen.

Vanuit deze inhoud speel je in op de communicatie en participatie per programmalijn of voor U Ned als geheel. Je doet dit samen met een klein team: een omgevingsmanager die de omgevingsstrategie neerzet en de samenhang tussen het programma en (bestuurlijke) omgeving bewaakt. Jijzelf als strategisch communicatieadviseur die de communicatiestrategie, opzet en uitvoering van diverse communicatie uitingen organiseert, en een hands-on communicatie medewerker die zorgdraagt voor de producten en teksten. Jullie werken nauw samen en verdelen in overleg de werkzaamheden onderling.

Je Taken Zijn

Je ontwikkelt een nieuwe communicatiestrategie in nauwe afstemming met de U Ned als geheel, de onderliggende programmalijnen en stemt deze af met de commmunicatiepartners.

Je voert regelmatig overleg met communicatieadviseurs van de deelnemende organisaties om plannen van aanpak met daaraan gekoppelde middelen over U Ned gerelateerde onderwerpen op elkaar af te stemmen;

Je adviseert over de communicatiestrategie en stuurt op tijdige voorbereidingen voor de mijlpalen: welke middelen worden op welk moment ingezet.

Je organiseert diverse events op jaarbasis, zoals werkbezoeken, een buitenlandreis, netwerkbijeenkomsten met stakeholders en bijeenkomsten voor medewerkers.

Je ondersteunt de omgevingsmanager bij de ter visie legging van diverse stukken en de participatie die nodig is voor met name de programmalijn van de MIRT Verkenning OV en Wonen.

U Ned heeft een communicatiemedewerker/tekstschrijver, je stuurt deze aan;

Jij Bent

WO werk- denkniveau

Minimaal 5 jaar ervaring in een politiek-bestuurlijke omgeving

Communicatieachtergrond of -werkervaring: vb. met stakeholdermanagement

Pré is ervaring in fysieke domein

Functie-eisen

Eisen:

  • Je beschikt over WO werk- en denkniveau

Wensen

  • Je hebt bij voorkeur minimaal 5 jaar ervaring in een politiek-bestuurlijke omgeving
  • Je hebt ervaring in het fysieke domein
  • Beschrijf kort en bonidg wat voor (werk)ervaring je hebt met Communicatie en stakeholdermanagement. Benoem hierin ook wat voor rol je hierin had

Arbeidsvoorwaarden

Arbeidsvoorwaarden worden per opdracht of vacature in overleg besproken. Als intermediair staat FlexIntens voor het zorgvuldig bemiddelen van (tijdelijk) personeel binnen toonaangevende organisaties met een maatschappelijk relevant karakter om zowel organisaties als professionals daarbinnen te ontwikkelen. Zo dragen we onder andere bij aan de ontwikkeling van verschillende ministeries, uitvoeringsorganisaties, provincies, gemeenten en zorgorganisaties. Met een gemotiveerd team dat de markt en de mensen kent, streven we continu naar een professionele, maar toch informele dienstverlening die naar volle tevredenheid van alle partijen verloopt. Dit alles doen we vanuit onze kernwaarden kennis, daadkracht en vertrouwen.

5cd8a0b9cc68f9ffa4c9253553278a55wer

To apply for this job please visit www.werkzoeken.nl.


Job Notifications
Subscribe to receive notifications for the latest job vacancies.