Menedżer(ka) ds. komunikacji w Polsce

Americares

INFORMACJE O AMERICARES:

Americares to koncentrująca się na zdrowiu organizacja działająca na rzecz ratowania życia i poprawy stanu zdrowia osób dotkniętych biedą lub sytuacjami kryzysowymi. Każdego roku Americares dociera ze swoimi skutecznymi programami zdrowotnymi, lekami, artykułami medycznymi i wsparciem w sytuacjach kryzysowych do potrzebujących w średnio 85 krajach, w tym w Stanach Zjednoczonych. Americares to jeden z przodujących w skali światowej dostawców non profit darowanych leków i artykułów medycznych.

W związku z kryzysem w Ukrainie Americares reaguje na potrzeby zdrowotne osób fizycznych i rodzin w Ukrainie, uchodźców i uchodźczyń z Ukrainy oraz społeczności przyjmujących. Programy Americares koncentrują się na dostarczaniu leków i artykułów medycznych, wspomaganiu usług zdrowotnych, a także opiece w zakresie zdrowia psychicznego i wsparcia psychospołecznego dla ludności dotkniętej kryzysami.

STRESZCZENIE WYMAGAŃ STANOWISKA:

Americares poszukuje dynamicznej, kreatywnej osoby wyspecjalizowanej w dziedzinie komunikacji oraz biegle władającej językami angielskim i polskim lub angielskim i ukraińskim, której zadaniem będzie opracowywanie interesujących tekstów i materiałów wizualnych dokumentujących reakcje Americares na kryzys w Ukrainie. Osoba zajmująca to stanowisko będzie odpowiadać za całą komunikację zewnętrzną związaną z realizowanym projektem, w tym za zbieranie materiałów, wywiady w mediach, raporty dla darczyńców oraz zdjęcia i filmy dokumentujące reakcje Americares na kryzys. Praca na pełny etat w Krakowie, 12-miesięczna umowa o pracę. Zatrudniona osoba będzie podlegać liderowi(-ce) zespołu ds. reagowania kryzysowego w Ukrainie.

Dział marketingu i komunikacji odpowiada za globalne przekazy Americares, budowanie marki i tożsamości wizualnej, opracowywanie atrakcyjnych tekstów i materiałów wizualnych, prowadzenie skutecznych kampanii public relations oraz wspieranie komunikacji zespołu ds. rozwoju z kluczowymi adresatami pomocy ze strony organizacji. Każdego roku zespół ds. programów kryzysowych reaguje na ponad 30 klęsk żywiołowych i kryzysów humanitarnych na całym świecie oraz opracowuje długofalowe programy wyjścia z kryzysu.

OBOWIĄZKI:

 • Przygotowywanie raportów dla darczyńców, opisów sukcesów, informacji prasowych, zawartości witryny internetowej i artykułów do biuletynu, treści do mediów społecznościowych, arkuszy informacyjnych i innych materiałów stosownie do potrzeb.
 • Zarządzanie kontaktami z mediami, w tym tworzenie list mediów, organizowanie wizyt dziennikarzy, terminowe odpowiadanie na zapytania prasowe oraz umawianie wywiadów dla najważniejszych publicznych przedstawicieli organizacji.
 • Sporządzanie miesięcznych raportów na temat obecności organizacji w mediach.
 • Przygotowywanie materiałów wizualnych — wymagane podstawowe umiejętności w zakresie fotografowania i filmowania.
 • Wyjazdy do organizacji partnerskich w celu opracowywania raportów na temat oddziaływania programów wspieranych przez Americares.
 • Pomaganie dyrektorowi ds. multimediów w zatrudnianiu profesjonalnych fotografów i kamerzystów stosownie do potrzeb.
 • Dbanie o zgodność podejmowanych działań związanych z budowaniem świadomości marki z wytycznymi organizacji.
 • Koordynowanie zbierania informacji z zespołem ds. programów w celu zapewnienia rzetelnej reprezentacji programów.
 • Przeglądanie opracowywanych przekazów wraz z liderem(-ką) zespołu w celu zapewnienia zgodności z celami programowymi, wymaganiami darczyńców, lokalnymi zasadami bezpieczeństwa i celami strategicznymi.

KWALIFIKACJE:

 • Ponadprzeciętne umiejętności pisania, redagowania i korekty tekstów oraz komunikacji ustnej w języku angielskim i polskim lub angielskim i ukraińskim.
 • Co najmniej 5 lat doświadczenia w zakresie komunikacji zewnętrznej, public relations, opracowywania materiałów do publikacji i/lub kontaktów z mediami.
 • Dyplom potwierdzający wykształcenie w dziedzinie komunikacji, dziennikarstwa, języka angielskiego lub pokrewnej.
 • Doświadczenie w pracy w międzynarodowej organizacji NGO lub non profit na stanowisku związanym z rozwojem bądź komunikacją.
 • Doświadczenie w pracy z mediami informacyjnymi.
 • Dobre kontakty z mediami lokalnymi i międzynarodowymi będą dodatkowym atutem.
 • Mile widziana znajomość zasad AP Style.
 • Gotowość do wyjazdów — stosownie do potrzeb — do miejsc realizacji programów i organizacji partnerskich w regionie.
 • Duże zainteresowanie międzynarodowymi programami pomocy i rozwoju oraz ochrony zdrowia.
 • Dobra organizacja podczas pracy, przywiązywanie dużej wagi do szczegółów i przestrzeganie napiętych terminów, również w przypadku wymagających pilnej odpowiedzi zapytań medialnych.
 • Umiejętność pracy zarówno samodzielnie, jak i w zespole.
 • Potwierdzone umiejętności w zakresie zarządzania projektami, w tym efektywnego ustalania priorytetów zadań przy niewielkim nadzorze oraz samodzielnej pracy.
 • Mile widziane duże umiejętności projektowania i prowadzenia prezentacji przy użyciu programu PowerPoint.
 • Biegła znajomość aplikacji pakietu Microsoft Office.
 • Doświadczenie w pracy z rozwiązaniami SharePoint i Cision będą dodatkowym atutem.

Aby ubiegać się o to stanowisko, należy przesłać CV, list motywacyjny i próbkę tekstu (w języku angielskim). Prosimy o uwzględnienie tych wymagań w aplikacji.

How to apply

https://americares.csod.com/ux/ats/careersite/1/home/requisition/1157?c=americares