Arbetsintegrerat ledarskapsprogram (ämnesbakgrund matematik, teknik, fysik, kemi eller biologi)

 • Full Time
 • Greater Malmö Metropolitan Area
 • TBD USD / Year
 • Teach for Sweden profile
 • Job applications may no longer being accepted for this opportunity.


Teach for Sweden

Vill du arbeta för att alla barn ska ha rätt att välja sin framtid? Då är vårt ledarskapsprogram rätt val för dig. Idag är förutsättningarna i skolan ojämlika och lärarbristen alldeles för hög. Därför arbetar vi för att rekrytera akademiker som under ett tvåårigt ledarskapsprogram läser in en lärarexamen och blir skickliga ledare i klassrummet. Genom programmet får du chansen att leda morgondagens vuxna in i framtiden!

Om ledarskapsprogrammet

Med ledarskapsprogrammet får du en unik chans att bli en ledare som gör skillnad för barnen och samhället! Som programdeltagare går du en arbetsintegrerad pedagogisk utbildning som vi håller tillsammans med Luleå tekniska universitet. Under programmet arbetar du som lärare på en högstadieskola samtidigt som du läser in en lärarexamen på distans. Du jobbar 4 dagar i veckan, och har en betald dag avsatt för studier. För att göra dig till den bästa läraren och ledaren i klassrummet får du dessutom en ledarskapsutbildning samt en personlig ledarutvecklare som coachar dig under programmets två år. Efter programmet kommer du kunna fortsätta som lärare eller ta över andra ledarroller.

Som deltagare i vårt program får du

 • Anställning som ordinarie lärare med full lön
 • En betald dag avsatt för studier i veckan för att läsa in pedagogik på distans
 • Lärarexamen efter två år och möjlighet att ansöka om lärarlegitimation
 • Ledarskapsutbildning
 • Personlig coaching och handledning från en ledarutvecklare

Dina kvalifikationer

 • För att vara behörig till den kompletterande pedagogiska utbildningen (KPU:n) behöver du en ämnes- eller yrkesexamen omfattande minst 180 hp i något av ämnena vi rekryterar i. Dessa är matematik, teknik, fysik, biologi eller kemi, svenska, engelska, spanska, tyska, franska eller svenska som andraspråk.
 • Granskningen av dina akademiska meriter och beslut om behörighet fattas av Luleå tekniska universitet när du antas till programmet.
 • Flytande svenska i tal och skrift
 • Viljan att göra skillnad för elever
 • Målmedvetenhet, lösningsfokus och självinsikt

Skicka in din ansökan

Ansökan till programstart 2024 är öppen sedan den 1 november.

Gör din ansökan via vår hemsida www.teachforsweden.se eller genom att trycka på ‘Ansök’ i jobbannonsen.

Kontakta oss

Om du har frågor om ledarskapsprogrammet kan du gärna höra av dig till oss i rekryteringsteamet. Mejla till [email protected] eller ring till oss:

Karl Larsson – 070-141 29 55

Jacob Sundström – 070-235 12 94

Om Teach for Sweden

Teach for Sweden är en ideell organisation som startades 2013 på grund av sjunkande skolresultat i svensk skola. 1 av 7 elever når inte målen i årskurs nio och går ut högstadiet utan att kunna söka sig vidare till gymnasiet. Samtidigt är nästan var tredje lärare obehörig i grundskolan idag. Vi rekryterar akademiker som vill göra skillnad och utbildar dem till skickliga lärare och utmärkta ledare. Tillsammans skapar vi en skola där alla barn får en chans att lyckas och välja sin egen framtid.

To apply for this job please visit www.teachforsweden.se.


Job Notifications
Subscribe to receive notifications for the latest job vacancies.